Centrale Raad van Beroep 19 mei 2009

ECLI:NL:CRVB:2009:BI6829

Datum: 19-05-2009

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Terugvordering bijstand ‘overig’

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Intrekking bijstand en bijzondere bijstand wegens toekenning Wajong-uitkering, uitkering ingevolde de Toeslagenwet en alleenstaande ouderkorting. De Raad stelt (...) vast dat het Uwv de aan appellante toekomende uitkering en toeslag over de periode van 20 maart 2005 tot en met 30 april 2006 niet aan haar, maar - bij wijze van verrekening - aan het College heeft betaald, nadat het College opgave had gedaan van de over deze periode verstrekte bijstand. Daaraan kan de Raad geen andere gevolgtrekking verbinden dan dat appellante ook na de toekenning van de Wajong-uitkering met toeslag feitelijk niet de beschikking heeft gekregen over middelen met betrekking tot de periode van 20 maart 2005 tot en met 30 april 2006 en daarover ook niet redelijkerwijs kon beschikken.

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: