Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2014:3855 Centrale Raad van Beroep 19 november 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:3855

Datum: 19-11-2014

Onderwerp: Intrekking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Afwijzing aanvraag om studifinanciering toe te kennen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de adviezen van de Nuffic voldoende grondslag bieden voor het oordeel van de Minister dat de opleiding niet voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2.14, tweede lid, onder a, van de Wsf 2000. Nu uit deze adviezen volgt dat niet alleen een aanvullende accreditatie ontbreekt maar dat ook sprake is van minieme eisen om toegelaten te worden tot HIBS, heeft de Minister mogen concluderen dat het eindniveau niet vergelijkbaar is met een Nederlandse bachelor-opleiding.

Ga naar uitspraak