Centrale Raad van Beroep 19 september 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:2829

Datum: 19-09-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Persoonsgebonden budget (PGB)

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Zorgindicatie. Pgb. Het feit dat de zorgverlener een hoger tarief in rekening brengt dan de kosten van de door de gemeente gecontracteerde zorg in natura brengt niet mee dat het college niet in redelijkheid heeft kunnen beslissen om gebruik te maken van de in artikel 2.3.6, vijfde lid, aanhef en onder a, van de Wmo 2015 opgenomen weigeringsgrond. De beroepsgrond dat het college op die wijze geen toereikend pgb verstrekt en daarmee niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2.3.6, eerste lid, van de Wmo 2015, slaagt niet. Uit het advies van de MO-zaak blijkt niet meer dan dat niet elke zorgverlener kan worden ingezet en dat het niet raadzaam is van zorgverlener te wisselen. Daarmee is echter niet gegeven dat het door de gemeente gecontracteerde zorgaanbod niet kan voorzien in de voor appellante vastgestelde ondersteuningsbehoefte.

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: