Centrale Raad van Beroep 2 januari 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:69

Datum: 02-01-2019

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Weigering WIA-uitkering toe te kennen. Minder dan 35% arbeidsongeschikt. Omdat op grond van de Standaard een urenbeperking is geïndiceerd, kan appellante reeds hierom niet geschikt worden geacht voor de aan haar voorgehouden combinatie van functies met een urenomvang van in totaal 36,68 uur per week. Bestreden besluit berust op een ondeugdelijke motivering, en kan dit op grond van artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in stand blijven. De rechtbank heeft dit niet onderkend, zodat de aangevallen uitspraak niet in stand kan blijven. Het Uwv zal zich nader dienen te beraden over de WIA-aanspraken van appellante per einde wachttijd.

Spreker(s)

Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: