Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRvB:2020:1028 Centrale Raad van Beroep 21 april 2020

ECLI:NL:CRvB:2020:1028

Datum: 21-04-2020

Onderwerp: Onrechtmatig verkregen bewijs

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Beëindigen, intrekken en terugvorderen AIO-aanvulling in verband met niet gemeld bezit van onroerende zaken in Turkije. Geen discriminatoir onderzoek. Gebruik maken van tijdens onrechtmatig onderzoek verkregen identiteit nummers is onzorgvuldig, maar de daarmee verkregen onderzoeksgegevens kunnen wel aan besluitvorming ten grondslag worden gelegd. Onderzoeksresultaten zijn niet verkregen tijdens het onrechtmatig huisbezoek en langs twee andere wegen hadden deze rechtmatig verkregen kunnen worden. Volgt vernietiging van het bestreden besluit met in stand lating van de rechtsgevolgen daarvan.

Ga naar uitspraak