Centrale Raad van Beroep 21 juli 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1543

Datum: 21-07-2020

Onderwerp(en): Urenbeperking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Het beroep van werkgever tegen voortzetting van de ZW-uitkering van werknemer ten gevolge van een urenbeperking, is door de rechtbank gegrond verklaard. 1) Gelet op het bepaalde in artikel 10, eerste lid, onder a van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, heeft de arbeidsdeskundige terecht de urenomvang van de geselecteerde functies in aanmerking genomen en niet de urenomvang waarvoor werknemer maximaal belastbaar was. Conclusie is dat deze hoger beroepsgrond van het Uwv slaagt. 2) Het hoger beroep slaagt niet voor zover het is gericht tegen het oordeel van de rechtbank, dat het Uwv onvoldoende heeft gemotiveerd dat voor werknemer een urenbeperking van zes uur per dag en 30 uur per week moet worden aangenomen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: