Centrale Raad van Beroep 21 mei 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:1766

Datum: 21-05-2014

Onderwerp(en): Aansprakelijkheid werkgever

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

In het licht van de gegevens die door de bedrijfsarts zijn betrokken bij de advisering over de re-integratie-activiteiten kon appellant, zonder nadere medische gegevens, niet tot de conclusie komen dat bij de van betrokkene te verwachten inspanningen tot re-integratie van werkneemster is uitgegaan van een onjuiste belastbaarheid, met daaraan gekoppeld het oordeel dat deze inspanningen onvoldoende zijn geweest. Heropening onderzoek ter voorbereiding van een nadere uitspraak over het verzoek van betrokkene om vergoeding van schade.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: