Centrale Raad van Beroep 21 november 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:3697

Datum: 21-11-2019

Onderwerp(en): Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat het onvoorwaardelijk strafontslag niet onevenredig is aan het verweten plichtsverzuim

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht

Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat het onvoorwaardelijk strafontslag niet onevenredig is aan het verweten plichtsverzuim.