ECLI:NL:CRVB:2010:BO9042

Datum: 22-12-2010

Onderwerp: Loonsanctie

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Loonsanctie opgelegd. Besluit door de rechtbank terecht vernietigd. Uwv heeft hoger beroep ingesteld. Onvoldoende steun voor het standpunt van appellant dat betrokkene onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, omdat zij werknemer niet in de gelegenheid heeft gesteld om boventallig en onder begeleiding terug te keren in het eigen werk als nachtportier. Het betreft hier een functie met grote verantwoordelijkheid die individueel moet kunnen worden uitgevoerd en waarbij terugval op een collega niet mogelijk is. De door appellant voorgestane wijze van hervatting in het eigen werk is derhalve niet passend om te kunnen beoordelen of werknemer geschikt is voor het eigen werk. Geen deugdelijke motivering.

Ga naar uitspraak