Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2021:149 Centrale Raad van Beroep 22 januari 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:149

Datum: 22-01-2021

Onderwerp: 9 E Sb

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Extern

Tussenuitspraak. Mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op minder dan 35%. Voldoende zorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek door het Uwv. geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door de verzekeringsartsen vastgestelde medische beperkingen. Onvoldoende arbeidskundige grondslag. Nu de functie besteller post/pakketten voor 80% bestaat uit het (met de auto) bezoeken van praktijken, is er sprake van de situatie als bedoeld in artikel 9, onder e, van het Schattingsbesluit. Appellante heeft zodanige kenmerken (angst om auto te rijden), dat van een werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd haar in de functie besteller post/pakketten te werk te stellen. Deze functie moet daarom buiten beschouwing blijven. Aangezien de functie van besteller post/pakketten niet aan de schatting ten grondslag gelegd kan worden, resteren slechts twee functies. De Raad draagt het Uwv op om het gebrek te herstellen.

Ga naar uitspraak