Rechtbank Limburg 5 februari 2024 Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2018:912 Centrale Raad van Beroep 22 maart 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:912

Datum: 22-03-2018

Onderwerp: Afdwingbaarheid betaling

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: ExternVordering verjaard.
Met zijn verzoek van 7 november 2014 heeft appellant willen bewerkstelligen dat alsnog een schuld van het Uwv aan hem – namelijk een betalingsverplichting van WAO-uitkering over de periode van 1 januari 2000 tot en met 5 oktober 2004 – zou komen vast te staan. Uit de rechtspraak, ECLI:NL:CRVB:2015:3759, volgt dat deze schuld en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting niet meer kunnen ontstaan, omdat ten tijde van het verzoek een termijn van vijf jaar is verstreken na het einde van het gehele tijdvak waarop het betalingsverzoek ziet. Geen aanknopingspunten voor het oordeel dat een andere verjaringstermijn zou moeten gelden op grond van misleiding of opgewekt vertrouwen door het Uwv. Geen sprake van overschrijding redelijke termijn.

Ga naar uitspraak