Centrale Raad van Beroep 23 juni 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1503

Datum: 23-06-2021

Onderwerp(en): Vaststelling feiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

ZW-, WIA-uitkering en toeslag terecht ingetrokken en teruggevorderd. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het door het Uwv verrichte onderzoek naar (het bestaan van) de dienstbetrekking van appellant bij [bedrijf] en de rechtmatigheid van de aan appellant verstrekte uitkeringen is zorgvuldig en toereikend geweest. Appellant is er onvoldoende in geslaagd om door middel van objectieve en verifieerbare gegevens aannemelijk te maken dat hij wel werkzaamheden in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking met [bedrijf] heeft verricht. Geen sprake van strijd met de onschuldpresumptie, zoals gewaarborgd bij artikel 6, lid 2, EVRM. Beroep op nawerking als bedoeld in artikel 46 van de ZW slaagt niet. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: