Centrale Raad van Beroep 24 april 2009

ECLI:NL:CRVB:2009:BI3468

Datum: 24-04-2009

Onderwerp(en): Overschrijding belastbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Herziening WAO-uitkering. Naar het oordeel van de Raad bevat de nadere toelichting op het item 4.11.3 (frequent buigen) die door bezwaarverzekeringsarts Verzijden is gegeven in het rapport van 6 november 2007 en in het rapport van 4 april 2008 een ontoelaatbare relativering van de belastbaarheid. De vaststelling dat het bestreden besluit eerst in hoger beroep is voorzien van een deugdelijke onderbouwing leidt de Raad tot de conclusie dat de rechtbank, zij het op andere gronden, het bestreden besluit terecht heeft vernietigd, maar dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit, met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), geheel in stand kunnen worden gelaten. Daaruit volgt tevens dat de aangevallen uitspraak, voor zover daarbij aan het Uwv is opgedragen om een nieuw besluit op bezwaar te nemen, niet in stand kan blijven.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: