Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 10 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2016:640 Centrale Raad van Beroep 24 februari 2016

ECLI:NL:CRVB:2016:640

Datum: 24-02-2016

Onderwerp: Verwijtbare werkloosheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. De door de Raad benoemde deskundige wordt gevolgd. Uit het rapport van de deskundige blijkt dat betrokkene, ondanks de bij hem geconstateerde aandoeningen, in staat moet zijn geweest zijn handelingen in de periode te stoppen of in ieder geval daarvoor hulp te zoeken en dat juist het feit dat (naar moet worden aangenomen) hij voor het eerst met zo’n escalatie van zijn gedrag werd geconfronteerd, hem daartoe aanleiding had moeten en kunnen geven. Hieruit volgt dat niet kan worden gezegd dat betrokkene het niet nakomen van de verplichting om werkloosheid te voorkomen niet in overwegende mate kan worden verweten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden