Centrale Raad van Beroep 24 januari 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:271

Datum: 24-01-2018

Onderwerp(en): Ontslagname

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Is sprake van verwijtbare werkloosheid in de zin van artikel 24, tweede lid, aanhef en onder b, van de WW. Ontslagnemen vereist een daarop gerichte wil, die zich door een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring of gedraging heeft geopenbaard. Van een verklaring als hier omschreven, is geen sprake geweest. Ook in gedrag van appellant kan geen wil tot beëindiging arbeidsovereenkomst worden gezien. Bestreden besluit ondeugdelijk gemotiveerd.

Up-to-date blijven over Centrale Raad van Beroep 24 januari 2018

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: