Rechtbank Limburg 5 februari 2024 Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2019:557 Centrale Raad van Beroep 24 januari 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:557

Datum: 24-01-2019

Uitspraak naam: Q-koorts

Onderwerp: Op lange termijn geringe kans op herstel

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern


Het Uwv heeft de conclusies van de door de Raad geraadpleegde deskundige ten onrechte niet volledig in de FML van 11 mei 2015 vastgelegd. De belastbaarheid in de FML ten aanzien van werktijden moet daarom worden aangepast. Op basis van het rapport van de deskundige wordt geoordeeld dat een urenbeperking van ten minste vier uren per dag is aangewezen, waarbij rekening moet worden gehouden met diverse rustmomenten om te voldoen aan de recuperatiebehoefte. Uitgaande van de beschikbare informatie over de medische situatie van appellante en de in het geding gebrachte literatuur over Q‑koorts kan niet worden verondersteld dat er voor appellante behandelmogelijkheden zijn die tot verbetering van de belastbaarheid van appellante kunnen leiden binnen afzienbare tijd. De Raad zal zelf in de zaak voorzien door het besluit van 22 mei 2015 te herroepen, te bepalen dat appellante met ingang van 1 juli 2015 recht heeft op een IVA‑uitkering en dat deze uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit.

Ga naar uitspraak