Centrale Raad van Beroep 24 maart 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:660

Datum: 24-03-2021

Onderwerp(en): Verzekeringsarts en deskundigen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

WIA-uitkering terecht ingetrokken. Onverschuldigd verstrekte voorschotten terecht teruggevorderd. Het Uwv was niet op grond van artikel 8:42, eerste lid, van de Awb gehouden alle stukken over eerdere arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van appellant in te brengen. Van strijd met het beginsel van equality of arms is geen sprake. Voldoende zorgvuldig onderzoek. Geen aanknopingspunten om de medische beoordeling voor onjuist te houden. Voldoende gemotiveerd dat de geselecteerde functies in medisch opzicht voor appellant geschikt zijn. Geen dringende redenen om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: