Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2018:1598 Centrale Raad van Beroep 24 mei 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:1598

Datum: 24-05-2018

Onderwerp: Beoordelingskader

Overige onderwerpen: IVA

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Uit de beschikbare medische gegevens, met name het rapport van psychiater Weeda van 31 augustus 2017 – bezien in samenhang met haar rapport van 23 februari 2015 –, blijkt onvoldoende dat er een redelijke of goede verwachting is dat verbetering van de belastbaarheid zal optreden. Vernietiging uitspraken. De Raad ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien door te bepalen dat appellante vanaf 8 juli 2013 en vanaf 1 december 2013 recht heeft op een IVA‑uitkering. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten