Centrale Raad van Beroep 24 mei 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:1598

Datum: 24-05-2018

Onderwerp(en): Beoordelingskader

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Uit de beschikbare medische gegevens, met name het rapport van psychiater Weeda van 31 augustus 2017 – bezien in samenhang met haar rapport van 23 februari 2015 –, blijkt onvoldoende dat er een redelijke of goede verwachting is dat verbetering van de belastbaarheid zal optreden. Vernietiging uitspraken. De Raad ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien door te bepalen dat appellante vanaf 8 juli 2013 en vanaf 1 december 2013 recht heeft op een IVA‑uitkering. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel