Centrale Raad van Beroep 25 februari 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:442

Datum: 25-02-2020

Onderwerp(en): Bezwaarschriftprocedure

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Aanvraag om bijzondere bijstand buiten behandeling gelaten. Bankafschriften met inkomen uit AOW en pensioen wel overgelegd maar specificaties niet, Specificaties van inkomsten zijn noodzakelijk voor goede beoordeling inkomens situatie. Termijn tussen uitnodiging hoorzitting en hoorzitting moet in elk geval langer dan tien dagen zijn.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: