Centrale Raad van Beroep 25 juni 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:2274

Datum: 25-06-2014

Onderwerp(en): Syteem art. 25 Wet WIA

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Weigering bekorting periode loonsanctie. Geen sprake van een adequaat re-integratie-traject. Beschikking waarbij het verzoek om bekorting is beslist, is acht weken en drie dagen te laat afgegeven. Gelet op het veertiende lid van artikel 25 van de Wet WIA dient de tot 11 oktober 2011 opgelegde loonsanctie acht weken en drie dagen eerder, derhalve op 11 augustus 2011, te eindigen. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd en het beroep tegen het bestreden besluit dient te worden gegrond verklaard. De Raad ziet voorts aanleiding zelf in de zaak te voorzien door te bepalen dat de loonsanctie eindigt op 11 augustus 2011.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: