Uwv is terecht uitgegaan van door appellante gepleegde benadelingshandeling. Gelet op omstandigheden kan appellante van de gepleegde benadelingshandeling niet in overwegende mate een verwijt worden gemaakt. Blijvend gehele weigering niet passend en geboden. Schade in de vorm van wettelijke rente.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: