ECLI:NL:CRVB:2020:2572

Datum: 26-10-2020

Onderwerp: Medisch afzakker

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Tussenuitspraak. Oorzaak toegenomen beperkingen. Beoordelingstijdvak. De verzekeringsartsen van het Uwv hebben de vraag of sprake was van toegenomen arbeidsongeschiktheid ten onrechte alleen per 1 juni 2015 beoordeeld en niet de periode van 1 juni 2015 tot 13 juni 2016, de datum van ontvangst van de melding toegenomen arbeidsongeschiktheid, beoordeeld. Volgens vaste rechtspraak van de Raad (ECLI:NL:CRVB:2014:3289) strekt het beoordelingstijdvak in een situatie als in deze zaak aan de orde is, zich uit over de periode van de gestelde toename van de beperkingen tot de datum waarop een verzekerde zich tot het Uwv heeft gewend. Het medisch onderzoek is niet volledig en daarmee onvoldoende zorgvuldig geweest.

Ga naar uitspraak