Centrale Raad van Beroep 26 september 2012

ECLI:NL:CRVB:2012:BX8333

Datum: 26-09-2012

Onderwerp(en): Geschillen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vordering hoofdstuk IV WW. Provisieaanspraak. Als gevolg van het faillissement van de werkgever heeft appellant niet kunnen werken. Dit is een voor rekening van de werkgever komende oorzaak. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat recht bestaat op provisie van 5% van de omzet. De Raad voorziet zelf in de zaak door aan appellant provisie toe te kennen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: