Centrale Raad van Beroep 27 december 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:4295

Datum: 27-12-2018

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

WGA-loonaanvullingsuitkering ten onrechte beëindigd. De door de rechtbank geraadpleegde deskundige, is door de Raad nader geraadpleegd. Deze deskundige heeft bij zijn nadere rapporten op inzichtelijke wijze en voorzien van een consistente, overtuigende motivering te kennen gegeven dat met de in de aangepaste FML opgenomen beperkingen in de rubrieken I en II niet afdoende is tegemoetgekomen aan de beperkingen van appellant, die voortvloeien uit zijn psychiatrisch ziektebeeld. Reeds omdat voor appellant gekwalificeerde begeleiding noodzakelijk is voor het kunnen verrichten van arbeid, zijn de geselecteerde functies voor hem niet passend. Uit de rapporten van de deskunidge volgt dat appellant op de datum in geding niet geschikt was voor functies op de reguliere arbeidsmarkt. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Spreker(s)

Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: