ECLI:NL:CRVB:2018:1888

Datum: 27-06-2018

Onderwerp: Loonsanctie - vanwege onjuiste inschatting arbeidsmogelijkheden en teveel aandacht voor klachten en symptomen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Het Uwv heeft ten onrechte het tijdvak waarin appellante als werkgeefster het loon van werkneemster tijdens ziekte moet doorbetalen met 52 weken verlengd. Het Uwv heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat appellante onvoldoende inspanningen heeft verricht om te komen tot re-integratie van werkneemster. Appellante en werkneemster hebben veel activiteiten ontplooid om te bevorderen dat werkneemster in het tweede spoor een functie kan vinden op de arbeidsmarkt.

Ga naar uitspraak