Centrale Raad van Beroep 27 juni 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:1888

Datum: 27-06-2018

Onderwerp(en): Loonsanctie - vanwege onjuiste inschatting arbeidsmogelijkheden en teveel aandacht voor klachten en symptomen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Het Uwv heeft ten onrechte het tijdvak waarin appellante als werkgeefster het loon van werkneemster tijdens ziekte moet doorbetalen met 52 weken verlengd. Het Uwv heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat appellante onvoldoende inspanningen heeft verricht om te komen tot re-integratie van werkneemster. Appellante en werkneemster hebben veel activiteiten ontplooid om te bevorderen dat werkneemster in het tweede spoor een functie kan vinden op de arbeidsmarkt.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel