Benadelingshandeling. Door in te stemmen met beëindiging van haar dienstverband, terwijl het arbeidsongeschiktheidsrisico reeds was ingetreden, heeft appellante haar aanspraak op loon van werkgeefster prijsgegeven. Dit handelen moet worden gekwalificeerd als het schenden van een verplichting van de vierde categorie als bedoeld in artikel 7, aanhef en onder a, van het Mb. Niet in overwegende mate verwijtbaar. De ZW-uitkering is ten onrechte blijvend geheel geweigerd.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: