Centrale Raad van Beroep 27 mei 2016

ECLI:NL:CRVB:2016:1956

Datum: 27-05-2016

Onderwerp(en): Betalingsonmacht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

De Raad oordeelt dat het kenschetsen van de regeling van hoofdstuk IV van de WW als laatste redmiddel niet in overeenstemming is met de minimumbescherming die Richtlijn 2008/94/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (PB L 283, blz. 36, Insolventierichtlijn) werknemers beoogt te bieden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: