Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2018:1941 Centrale Raad van Beroep 28 juni 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:1941

Datum: 28-06-2018

Onderwerp: Duurzaam (WIA)

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern


De aanvraag van appellante is op 21 mei 2015 door het Uwv ontvangen. Geen ruimte voor beoordeling van de aanvraag aan de hand van de Wajong 1998 en de Wajong 2010. Terechte beoordeling op grond van de bepalingen van hoofdstuk 1A van de Wajong 2015. Van bijzondere omstandigheid niet gebleken. Beoordelingskader Uwv. Stappenplan. Uit de overwegingen volgt dat de inschatting die de verzekeringsarts bezwaar en beroep en de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep hebben gemaakt over hoe de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zich bij appellante kunnen ontwikkelen, onvoldoende is onderbouwd. Het Uwv had moeten onderzoeken op welke wijze de ingezette behandeling van invloed is en met welke concrete resultaten op de mogelijkheden ter verbetering van de belastbaarheid, de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en de mogelijkheden tot toename van bekwaamheden van appellante als bedoeld bij stap 3 van het stappenplan. Bestreden besluit is onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Opdracht aan Uwv om het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

Ga naar uitspraak