ECLI:NL:CRVB:2010:BM6329

Datum: 28-05-2010

Onderwerp: Reductiefactor

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Extern

Recht op een loongerelateerde uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Voldoende medische grondslag. De Raad is, met de rechtbank, van oordeel dat in de rapportages van arbeidsdeskundige H. Donker van 4 maart 2008, gelezen in samenhang met de rapportage van bezwaararbeidsdeskundige J. Langius van 22 augustus 2008, 26 februari 2009 en van 18 juni 2009, alle signaleringen van mogelijke overschrijdingen in de uiteindelijk geduide functies zijn voorzien van een voldoende inzichtelijke en toetsbare motivering en dat in deze functies geen ontoelaatbare overschrijdingen van de belastbaarheid van appellant voorkomen. De Raad acht het zonder meer aannemelijk dat een voorziening als een toilet in de nabijheid van de werkplek aanwezig is en dat anders deze voorziening kan worden aangebracht. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat ook de belasting op het aspect zitten in de geduide functies de belastbaarheid van appellant niet overschrijdt.

Ga naar uitspraak