Centrale Raad van Beroep 28 mei 2015

ECLI:NL:CRVB:2015:1666

Datum: 28-05-2015

Onderwerp(en): Bovenwettelijke uitkeringen en de passende regeling)

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking, anders dan op grond van ziekte of gebreken. Weigering nawettelijke uitkering. Nu appellant in zijn algemene functioneren tekortschoot en daarnaast ongepast gedrag vertoonde jegens zijn vrouwelijke collega’s, is er voldoende feitelijke grondslag voor het oordeel dat appellant ongeschikt is voor de vervulling van zijn betrekking. Appellant is op beide punten eerder aangesproken en hem is de gelegenheid geboden zich te verbeteren. Dit betekent dat is voldaan aan de voorwaarden voor ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de functievervulling. Het dagelijks bestuur heeft zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat het ontslag van appellant niet gelegen is in omstandigheden binnen de werksfeer, maar grotendeels is te wijten aan appellant. Het dagelijks bestuur heeft daarom terecht besloten geen nawettelijke uitkering toe te kennen.