Centrale Raad van Beroep 29 april 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1063

Datum: 29-04-2020

Onderwerp(en): Corona

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Toewijzing verzoek om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter acht het gelet op de door verzoeker geschetste omstandigheden, in samenhang met de uitbraak van het coronavirus, zonder meer aannemelijk dat verzoeker meer tijd nodig heeft om een medisch adviseur te vinden die betrokkene kan onderzoeken. De voorzieningenrechter ziet aanleiding een voorlopige voorziening te treffen en te bepalen dat de in de aangevallen uitspraak gegeven termijn van twaalf weken voor het nemen van nieuwe besluiten met twaalf weken wordt verlengd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: