Centrale Raad van Beroep 29 januari 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:229

Datum: 29-01-2014

Onderwerp(en): Verz.geneeskundig onderzoek

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Tussenuitspraak. Intrekking loonaanvullingsuitkering: minder dan 35% arbeidsongeschikt. De Raad acht de in de rapporten van de bva neergelegde redengeving voor het niet aanpassen van de FML niet toereikend. De Raad acht het niet onaannemelijk dat ADHD gradaties kent en dat de beantwoording van de vraag of beperkingen moeten worden aangenomen en, zo ja, in welke mate, afhankelijk zal zijn van de gradatie die aan de orde is. Uit de beschikbare rapporten van de (bezwaar)verzekeringsartsen blijkt echter niet dat hier gericht onderzoek naar is gedaan. Opdracht herstel gebrek.

Spreker(s)

Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: