Centrale Raad van Beroep 29 januari 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:198

Datum: 29-01-2020

Onderwerp(en): Urenbeperking

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Intrekking WIA-uitkering. Indien de betrokkene van mening is dat hij verdergaand beperkt is dan de verzekeringsarts (bezwaar en beroep) in de FML heeft aangenomen, dient hij de deugdelijkheid van de daaraan ten grondslag gelegde medische onderbouwing te weerleggen. Daarvoor is een expertise-rapport van een deskundige niet noodzakelijk. Appellant wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat informatie van behandelaars meestal naar zijn aard ongeschikt is om twijfel te zaaien over de juistheid van de door de verzekeringsartsen vastgestelde medische beperkingen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: