Centrale Raad van Beroep 30 april 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1060

Datum: 30-04-2020

Onderwerp(en): Schorsing ZW-1

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Schorsing uitkering. Ernstig misdragen. Termijnstelling. Beëindiging uitkering. De beëindiging met terugwerkende kracht tot 2 november 2015 verdraagt zich niet met het eerder genomen schorsingsbesluit, dat, zoals hiervoor is overwogen, bedoeld was om tot gedragsaanpassing van appellant te leiden, en waaraan een formeel gebrek – geen termijnstelling – kleefde. Het bestreden besluit, voor zover het ziet op de beëindiging van het recht op ziekengeld per 2 november 2015, berust op een gebrekkige grondslag. Vernietiging besluit. Nieuwe beslissing op bezwaar. Beroep tegen dit besluit kan slechts bij de Raad worden ingesteld. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: