Centrale Raad van Beroep 30 april 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1062

Datum: 30-04-2020

Onderwerp(en): Bezwaarschriftprocedure

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Uit de gedingstukken blijkt niet duidelijk wie de eerste en wie de tweede echtgenote van [partner] is. Tegen de achtergrond van het rapport van de Raad van Arbeid te Nijmegen van 24 september 1996 bestaat zelfs ruimte voor gerede twijfel aan de juistheid van de stelling van de Svb dat [Y] de eerste en appellante de tweede echtgenote van [partner] is. Vernietiging besluit. De Svb zal nog een beslissing moeten nemen over het bezwaar tegen de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Een eventueel beroep tegen het te nemen nieuwe besluit op bezwaar kan alleen bij de Raad worden ingesteld.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: