Centrale Raad van Beroep 30 december 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:3537

Datum: 30-12-2020

Onderwerp(en): Persoonlijk onderzoek va

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Weigering WAZ-uitkering toe te kennen. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft in hoger beroep inzichtelijk en deugdelijk gemotiveerd dat geen medische grondslag is te vinden voor het standpunt dat appellant in de periode hier van belang arbeidsongeschikt is geworden, en dat die arbeidsongeschiktheid vervolgens 52 weken heeft voortgeduurd omdat concrete medisch-objectieve gegevens voor dat standpunt ontbreken. Op grond van artikel 2, zesde lid, van het Schattingsbesluit kon het Uwv daarom ook afzien van een arbeidskundig onderzoek, omdat de verzekeringsarts bezwaar en beroep niet heeft kunnen vaststellen dat appellant ten tijde hier van belang ongeschikt was tot het verrichten van zijn laatstelijk uitgeoefende arbeid.

Up-to-date blijven over Centrale Raad van Beroep 30 december 2020

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: