Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2020:3541 Centrale Raad van Beroep 31 december 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:3541

Datum: 31-12-2020

Onderwerp: Verzekeringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Extern

Het Uwv heeft aannemelijk gemaakt dat, gelet op alle omstandigheden van het geval in onderlinge samenhang bezien, van een gezagsverhouding tussen werkgeefster en appellant geen sprake is geweest. Het Uwv heeft zich dan ook in het bestreden besluit terecht op het standpunt gesteld dat appellant geen werknemer was en niet was verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De in het geding zijnde ZW- en WW-uitkeringen zijn daarom terecht ingetrokken en een WIA-uitkering is terecht geweigerd. Tegen de terugvordering van de ZW- en WW-uitkeringen heeft appellant geen gronden aangevoerd.

Ga naar uitspraak