Centrale Raad van Beroep 4 september 2013

ECLI:NL:CRVB:2013:1647

Datum: 04-09-2013

Onderwerp(en): Overschrijding belastbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Geen recht op WIA-uitkering. CBBS. De Basisinformatie is naar vorm noch inhoud aan te merken als een met de wet strijdige gedragsregel. Uit de toelichting volgt dat de Basisinformatie een handleiding is voor de verzekeringsartsen bij het beoordelen en vaststellen van beperkingen en het invullen van de FML. De handleiding geeft aanwijzingen aan de verzekeringsartsen hoe om te gaan met het CBBS als ondersteunend systeem en bevat bepaalde uitgangspunten en handvatten. De Raad onderschrijft het standpunt van appellant dat de Basisinformatie niet dwingend aan de verzekeringsartsen voorschrijft welke beperkingen wel en welke niet in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de belastbaarheid. De verzekeringsarts heeft de mogelijkheid om in het individuele geval af te wijken van de lijst van beperkingen dan wel aanvullende beperkingen te formuleren, zowel op de FML als in de verzekeringsgeneeskundige rapporten. De rechtbank heeft op onjuiste gronden geoordeeld dat de medische grondslag van het bestreden besluit ontoereikend is. De Raad doet de zaak zelf af. Geen aanknopingspunt voor twijfel aan de juistheid van de conclusies van de bezwaarverzekeringsarts. Geen gegevens die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat voor betrokkene op objectief-medische gronden zwaardere beperkingen golden dan is vastgesteld.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: