Centrale Raad van Beroep 5 april 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:1267

Datum: 05-04-2017

Onderwerp(en): Geschillen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Toekenning uitkering op grond van hoofdstuk IV van de WW op basis van de in de arbeidsovereenkomsten overeengekomen arbeidsuren. Het Uwv is, bij het bepalen van de over te nemen betalingsverplichtingen van werkgeefster, uitgegaan van de met appellanten gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomsten. De door appellanten gestelde loonvorderingen zijn aan gerede twijfel onderhevig.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: