Centrale Raad van Beroep 5 augustus 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1994

Datum: 05-08-2021

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Afwijzing - vijfde - verzoek om herziening. Geen sprake van feiten of omstandigheden zoals bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, van de Awb. De Raad spreekt, in dit geding ten overvloede, als zijn oordeel uit dat het doen van een vijfde verzoek om herziening in een geval als het onderhavige, grenst aan kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht als bedoeld in artikel 8:75, eerste lid, van de Awb. De Raad adviseert verzoeker om zich neer te leggen bij de uitspraak van 4 april 2013 en een zesde verzoek achterwege te laten.

Spreker(s)

Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: