Centrale Raad van Beroep 6 februari 2009

ECLI:NL:CRVB:2009:BH2864

Datum: 06-02-2009

Onderwerp(en): Verzekeringsarts

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Intrekking WAO-uitkering. Onderzoek gedaan door niet geregistreerd verzekeringsarts. Het aan het primair verzekeringsgeneeskundig onderzoek klevende gebrek is in bezwaar niet hersteld. Naar het oordeel van de Raad kan de aanwezigheid van een bezwaarverzekeringsarts op een hoorzitting bezwaarlijk als een medisch onderzoek worden gekwalificeerd, ook niet als een oriënterend medisch onderzoek. Het gegeven dat deze arts bij gelegenheid van de hoorzitting vragen heeft gesteld aan betrokkene maakt dit niet anders. De Raad voegt hieraan toe dat het verslag van de gehouden hoorzitting er geen melding van maakt dat de bezwaarverzekeringsarts vragen heeft gesteld. In de rapportage van deze arts wordt slechts melding gemaakt van wat betrokkene tijdens de hoorzitting naar voren heeft gebracht. Ook betrokkene zelf heeft, naar zij ter zitting van de Raad heeft verklaard, niet de indruk gekregen dat tijdens de hoorzitting een (oriënterend) medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Onder deze omstandigheden moet de Raad het er dan ook voor houden dat door de bezwaarverzekeringsarts geen medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De Raad onderkent dat onder omstandigheden in gevallen als het onderwerpelijke een medisch onderzoek door een bezwaarverzekeringsarts achterwege kan blijven, omdat zodanig onderzoek geen toegevoegde waarde heeft. Een situatie als evenbedoeld doet zich in dit geval niet voor.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: