Centrale Raad van Beroep 7 maart 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:1147

Datum: 07-03-2017

Onderwerp(en): Verblijfstatus Unieburger

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Afgewezen aanvraag naar norm gehuwden. Partner is derdelander. College dient in overleg met IND verblijfsrecht vast te stellen. Gelijkstelling met Nederlander. Verblijf als gezinslid van EU-onderdaan. Geen aanleiding om bij proceskostenveroordeling hogere wegingsfactor dan 1 toe te passen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: