Centrale Raad van Beroep 7 maart 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:698

Datum: 07-03-2018

Onderwerp(en): Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Motivering loonsanctiebesluit dient zodanig concreet te zijn, dat het de werkgever voldoende duidelijk is waaruit zijn tekortkoming ten aanzien van de re-integratie-inspanningen bestaat.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: