Bepalingen over tijdigheid van bezwaar- en beroep dwingend van aard maar niet van openbare orde. De bestuursrechter beoordeelt niet langer ambtshalve de tijdigheid van een bezwaar. In hoger beroep wordt niet langer ambtshalve beoordeeld of het beroep bij de rechtbank tijdig was. Rechtbank is door ambtshalve de tijdigheid van het bezwaar te beoordelen buiten de omvang van het geding getreden. Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De Raad kan daardoor de vraag of appellant aanspraak kan maken op voortzetting van een persoonsgebonden budget inhoudelijk behandelen. Voortzetting pgb op goede gronden geweigerd.

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
mr.-Monique-Rus-van-der-Velde-doek.jpg
mr. Monique Rus-van der Velde

advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

Bekijk profiel
mr.-Lucienne-Hoenselaar.jpg
mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: