Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus 2018

CLI:NL:GHARL:2018:7836

Datum: 20-08-2018

Onderwerp(en): Twee conclusie regel

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

WWZ. Ontbinding arbeidsovereenkomst door werkgever. Hof oordeelt, anders dan de kantonrechter, dat het beroep op de d-grond (ongeschiktheid) niet opgaat maar wel het beroep op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Geen billijke vergoeding. Aanvullend beroepschrift met eiswijziging in dit geval niet in strijd met twee conclusieregel, omdat deze is ingediend binnen de appeltermijn (vgl. tweede beroep) en is niet in strijd met goede procesorde. Verwerping beroep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: