Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2018:3 College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 januari 2018

ECLI:NL:CBB:2018:3

Datum: 10-01-2018

Onderwerp: Nemo tenetur -beginsel en clausuleringsplicht

Overige onderwerpen: Clausuleringsplicht wilsafhankelijk materiaal

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Lasten onder dwangsom wegens niet voldoen aan inlichtingenvordering van DNB. DNB heeft inlichtingen van appellanten verzocht met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wft, terwijl mogelijk gebruik van de gevorderde informatie ten behoeve van bestuurlijke beboeting of bestraffing niet is uitgesloten. Het College is van oordeel dat, ter voldoening aan de eisen die uit artikel 6 van het EVRM voortvloeien, DNB in ieder geval de dwangsombesluiten die strekken tot naleving van de inlichtingenvorderingen, voor zover het wilsafhankelijk materiaal betreft, in die zin had dienen te beperken dat de verplichting om de inlichtingen te verstrekken geldt met de restrictie dat het verstrekte materiaal uitsluitend wordt gebruikt ten ehoeve van de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wft.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht