College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 maart 2019

ECLI:NL:CBB:2019:99

Datum: 12-03-2019

Onderwerp(en): Evenredigheid dwangsom

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Wet personenvervoer 2000. Artikel 5:37, eerste lid, Awb. Invordering dwangsom van

€ 10.000,-. Beroep op geringe draagkracht i.v.m. duurzaam financieel onvermogen op of onder het bestaansminimum (uitkering o.g.v. Participatiewet), met verwijzing naar conclusie staatsraad-advocaat-generaal Wattel van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1152). CBb volgt uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:333). Bestuursorgaan hoeft in beginsel geen rekening te houden met de draagkracht van de overtreder. Daarvoor is de executiefase bedoeld. Voor een uitzondering bestaat slechts aanleiding, indien evident is dat de overtreder niet in staat zal zijn de verbeurde dwangsom (volledig) te bepalen. Beroep ongegrond.

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. Olga de Vries

advocaat van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: