Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2020:464 College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 juli 2020

ECLI:NL:CBB:2020:464

Datum: 14-07-2020

Onderwerp: Beperkte verrekening

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Regeling Fosfaatreductieplan 2017. Artikel 13 van de Landbouwwet biedt voldoende grondslag voor de Regeling Fosfaatreductieplan 2017.De inningstermijn in artikel 8, eerste lid, van de Regeling is niet dwingend, maar regelend van aard.Aan de voorwaarde van artikel 4:86, tweede lid, aanhef en onder b, van de Awb is voldaan.De verrekening van de heffingen met het melkgeld heeft een privaatrechtelijk karakter, zodat deze handeling buiten de bevoegdheid van de bestuursrechter valt.

Ga naar uitspraak