Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2020:635 College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 september 2020

ECLI:NL:CBB:2020:635

Datum: 15-09-2020

Onderwerp: Het Besluit onbevoegd orgaan

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Beroep ongegrond. Het College is met verweerder van oordeel dat de factuur geen rechtsgevolgen in het leven roept die niet al door zijn besluit van 6 maart 2019 in het leven zijn geroepen. Aangezien de factuur in dit geval niet is gericht op enig rechtsgevolg, is dit geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

Ga naar uitspraak