Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2015:312 College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 september 2015

ECLI:NL:CBB:2015:312

Datum: 02-09-2015

Onderwerp: De rechtspersoon en de feitelijke leidinggever

Overige onderwerpen: College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 2016 | De rechtspersoon en de feitelijke leidinggever

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Financieel toezicht. Hoger beroep. Aanbieden van kavels landbouwgrond voor verkoop. Het College is met de rechtbank van oordeel dat een rendement in het vooruitzicht is gesteld, zodat sprake is van het aanbieden van beleggingsobjecten. Feitelijk leidinggeven. Het College ziet geen grond voor het oordeel dat in dit verband is vereist dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet op de wederrechtelijkheid van de gedragingen. De grief die is gericht tegen de hoogte van de boete, omdat AFM onvoldoende rekening heeft gehouden met de draagkracht van appellant, slaagt. Het College vernietigt om die reden de aangevallen uitspraak en stelt de boete vast op € 75.000,-- (in plaats van € 120.000,--). Het hoger beroep is gegrond.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht